Трогодишњи образовни профил

МЕХАНИЧАР
МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Школовање са елементима
дуалног образовања

Механичар моторних возила

Обрзовни профил механичар моторних возила развијен у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“ који уз подршку Владе Савезне Републике Немачке спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Ученици у овом профилу се школују по моделу са елементима дуалног образовања – више праксе у компанијама, обука на савременим машинама/технологијама, у реалним радним условима и уз подршка инструктора и ментора, боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Пракса у реалним условима

Учење на радном месту почиње од друге године када ученици/це обављају практичну наставу у компанији или аутосервису и то у другој години два дана, а у трећој години чак три дана недељно. 

Осим повећаног броја часова које ученици/це проводе на практичној настави у компанији односно аутосервису, и квалитетет њихове обуке је побољшан. Наиме, практична настава у компанији/аутосервису реализује се у употребу савремене технологије, укључивањем ученика/ца у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

Пракса у компанији/аутосервису, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и фирми, понашање на радном месту и слично.

Предности и компетнције

Предности школовања по овом моделу

  • Интензивна сарадња школе и компаније односно аутосервиса у обуци ученика/ца
  • Квалитетна пракса у компанијама или аутосервисима, уз употребу савремене технологије и уз подршку ментора и инструктора
  • Занимање тражено од стране домаћих и страних послодаваца

Након завршетка школовања механичар моторних возила ће моћи:

  • дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем
  • дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја
  • сервисира возила у експлоатацији
  • врши контролу исправности моторних возила

Обука вожње

У склопу Настаног плана и програма за образовни профил Механичар моторних возила предвиђена је и обука вожње за моторна возила “Б” категорије. На тај начин ученици овог занимања поред оспособавања за сервисирање возила, у току школовања оспособљвају се и за
управљање моторним возилима.

Контакт

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ

A: Ћирила и Методија 26, Крушевац

T: 037 427 508

E: mesmesks@gmail.com